Zapisy na seminarium licencjackie do dr Małgorzaty Pawlaty

Seminarium licencjackie — przykładowe zagadnienia

 1. Problemy współczesnego edytorstwa.
 2. Rynek wydawniczy książki i prasy.
 3. Elementy typografii w publikacjach.
 4. Etyka w prasie i książce.
 5. Epoka Stanisławowska — rozwój prasy.
 6. Religia, magia, gnoza, wiedza tajemna jako elementy świata przedstawionego.
 7. Kultura ludowa a religia oficjalna.
 8. Ideologie i subkultury XX wieku (między rokiem 1980 a 2015).
 9. Proza science-fiction (np. Stanisław Lem).
 10. Pochwała przyrody i elementy przyrodoznawstwa w literaturze i tekstach kultury.
 11. Inne tematy zaproponowane przez Studentów.