Mgr Ewa Mikuła

ewamariamikula@gmail.com

Absolwentka filologii polskiej. W czerwcu 2014 roku obroniła pracę dyplomową pt. Kategoria przestrzeni w twórczości Mirona Białoszewskiego. W listopadzie 2015 roku została uhonorowana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Włodzimierza Nykiela medalem za chlubne studia.

Od 2015 roku doktorantka w Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą edytorstwu publikacji cyfrowych pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wolskiej.

Przewodnicząca Koła Naukowego Edytorów działającego przy Katedrze Edytorstwa UŁ.

Zainteresowania

edytorstwo tekstów cyfrowych, nowe media, recepcja literatury elektronicznej, typografia, projektowanie graficzne, teoria literatury, literatura XX wieku.

Artykuły naukowe

 1. E. Mikuła, Rzeczywistość PRL-u konta amerykański sen. Zachodnie doświadczenie Mirona Białoszewskiego, [w:] Doświadczenie, red. M. Urbańska, Łódź 2015.
 2. E. Mikuła, Polish reality versus the American Dream. Miron Białoszewski experiences the United States of America, [w:] Doświadczenie, red. M. Urbańska, Łódź 2015.
 3. E. Mikuła, Bliźniacze formy, bliźniacze twory. „Zez” Stefana Grabińskiego i „William Wilson” Edgara Allana Poe, [w:] Rocznik „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015 (5).
 4. E. Mikuła, Książka a e-książka. O estetyce publikacji cyfrowych, [w:] Utopia ideału. Filologia, typografia, nowe media, red. J. Staroń, Lublin 2014.
 5. E. Mikuła, Książka hybrydowa jako przykład konwergencji mediów, [w:] publikacja pokonferencyjna przygotowywana przez Koło Naukowe Edytorów UJ (Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 2015) [w druku].
 6. E. Mikuła, Spaces of Memory in the Life and Literary Works of Miron Białoszewski [w:] Pamięć, red. M. Urbańska (recenzowany tom prac zbiorowych, który ukaże się nakładem Katedry Edytorstwa UŁ) [w druku].
 7. E. Mikuła, Przestrzenie pamięci w życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego [w:] Pamięć, red. M. Urbańska (recenzowany tom prac zbiorowych, który ukaże się nakładem Katedry Edytorstwa UŁ) [w druku].
 8. T. Baudysz, E. Mikuła, Wstęp [w:] Pamięć, red. M. Urbańska (recenzowany tom prac zbiorowych, który ukaże się nakładem Katedry Edytorstwa UŁ) [w druku].
 9. E. Mikuła, Cave Writing jako sposób tworzenie responsywnej literatury, [w:] „We Love Typo” 2015 nr 11.
 10. E. Mikuła, Jak kształtowała się polska literatura metafantastyczna? O pisarstwie Stefana Grabińskiego i Edgara Allana Poe, [w:] „We Love Typo” 2015 nr 11.
 11. E. Mikuła, Senne trawestacje doświadczenia wojennego na podstawie „Tajnego dziennika” Mirona Białoszewskiego, [w:] Tom pokonferencyjny „Sen, marzenie, zaświaty”, red. M. Kuran, Łódź  2016 [w druku].
 12. E. Mikuła, Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji, [w:] Rocznik „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016 (6) [w druku].
 13. Opracowanie krytyczne Pamiętnika Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych z roku 1871/72, Łódź 2015.

Udział w konferencjach naukowych

 • 7 grudnia 2013 — udział w konferencji naukowej pt. Cyberdoświadczenie organizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • 6 marca 2014 — udział w seminarium naukowym pt. Kierunek e-książka organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
 • 27 marca 2014 — udział w konferencji naukowej pt. Nowe media a czytanie organizowanej przez Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 28–30 marca 2014 — udział w Ogólnopolskich Warsztatach Młodych Edytorów, organizowanych przez Katedrę Tekstologii i Edytorstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu Dolnym.
 • 6 kwietnia 2014 — udział w konferencji naukowej pt. Re(vita)lizacja społeczna poprzez teatr organizowanej przez Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi
 • 26–27 maja 2014 — udział w konferencji naukowej pt. Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania organizowanej przez Uniwersytet Łódzki w ramach II edycji projektu „Łódzkie intelektualne”.
 • 24 listopada 2014 — udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. Miasto, które nie upadło. Powstanie Warszawskie 1944 organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
 • 28–30 listopada 2014 — udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „TALENTY” organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski.
 • 21 lutego 2015 roku — udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Sen, marzenie, zaświaty w literaturze od antyku po współczesność organizowanej przez Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 5 marca 2015 roku — udział w seminarium naukowym „Kierunek e-książka. Gdzie i jak?” zorganizowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 10–12 kwietnia 2015 roku — udział w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji „Warsztaty Młodych Edytorów” w Rabce-Zdroju organizowanej przez Katedrę Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ i Koło Naukowe Edytorów UJ.
 • 17–18 kwietnia 2015 roku — udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Nowe media” organizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 4–5 maja 2015 roku — udział w Międzynarodowym Forum Naukowym „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Kultury i Edukacji, Uniwersytet Łódzki oraz Polską Akademię Nauk.
 • 15–16 maja 2015 roku — udział w III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Sesji Naukowej „Spotkania z gatunkami: komedia” zorganizowanej przez Koło Krytyków Filmowych UŁ oraz Koło Filmoznawców UŁ
 • 16 maja 2015 roku — udział w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej konferencji naukowej „Tekst, pretekst, paratekst” organizowanej przez Koło Naukowe Edytorów UŁ.
 • 23–24 maja 2015 roku — udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura gier komputerowych 3: Behind the Scenes”
 • 28–30 listopada 2015 — udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „TALENTY” organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski.
 • 18–21 lutego 2016 — udział w międzynarodowej konferencji naukowej „50 Shades of Popculture” organizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie.
 • 8 marca 2016 — udział w seminarium naukowym „Kierunek e-książka. Tekst, Dźwięk, Obraz.” zorganizowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt ulotki i plakatu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej UŁ

ulotkaulotka2