Mgr Beata Prokopczyk

beatkaprokopczyk@gmail.com

Zainteresowania

Edytorstwo tekstów dawnych, analiza i interpretacja dzieł literackich końca XVIII wieku.

Artykuły naukowe

 1. Relacje między poetą a tekstem — o wierszach funeralnych Franciszka Dionizego Kniaźnina zawartych w zbiorze „Erotyki”, [w:] Tekst-Tworzywo-Twórca, red. J. Niedbała i in., Łódź 2011, s. 19–25.
 2. Komedie Franciszka Zabłockiego jako przykład szerzenia myśli oświeceniowej, podejmowania polemiki
  z sarmatyzmem oraz kształtowania nowego wzorca osobowego wśród Polaków
  , [w:] Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. Studium porównawcze, red. B. Płonka-Syroka, E.I. Rudolf, Wrocław 2012, s. 269–282.
 3. O życiu pasterzy w sielankach Franciszka Zabłockiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej
  i S.P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 179–190.
 4. Ten, który żył miłością — droga życia i twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina, Kwartalnik artystyczny i naukowy „Quo vadis?” 2013, nr 2 (12), s. 75–84.
 5. Odmiany tekstu i problemy edycji wybranych sielanek Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Warsztaty Młodych Edytorów, Koło Naukowe Edytorów UJ, Rabka 2013, s. 73–83.
 6. Najpiękniejsze sielanki Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wybór, edycja, interpretacje, Kwartalnik naukowo-artystyczny „Quo vadis?” 2013, nr 3–4 (13), s. 56–67.
 7. „Jać tylko w jednej ulubionej żyłem. Umarła! Wszystko straciłem” — o miłości i śmierci w „Żalach Orfeusza nad Eurydyką” Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, pod red. M. Kurana, Łódź 2014, s. 27–40.
 8. Literacki obraz odsieczy wiedeńskiej i jej wodza w poezji oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin „Na stuletni obchód zwycięstwa Jana III pod Wiedniem”, serwis internetowy o tematyce historycznej Histmag, ISSN 1896-8651 (objętość tekstu: 24 418 znaków ze spacjami). Dostępny w Internecie: <http://histmag.org/Literacki-obraz-odsieczy-wiedenskiej-i-jej-wodza-w-poezji-oswiecenia.-Franciszek-Dionizy-Kniaznin-Na-stuletni-obchod-zwyciestwa-Jana-III-pod-Wiednie-9749>.
 9. Powieść, która wywołała skandal — „Mnich” Matthew Gregory’ego Lewisa, „We Love Typo”, nr 8–9, Koło Naukowe Edytorów UŁ, s. 5–6.
 10. Kilka słów o pewnym XVIII-wiecznym rękopisie, „We Love Typo”, nr 8–9, Koło Naukowe Edytorów UŁ, s. 2.
 11. Dreams about Cloud-capped Journeys — „Balonˮ (Balloon) by Franciszek Dionizy Kniaźnin, [w:] Literackie obrazy podróży, red. M. Urbańska, Łódź 2013, s. 129–140.
 12. Marzenia o podniebnej podróży — „Balon” Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Literackie obrazy podróży, red. M. Urbańska, Łódź 2013, s. 11–22.
 13. Bolesne doświadczenia w życiu kobiety. Franciszek Dionizy Kniaźnin „Na śmierć Juluni”, [w:] Doświadczenie, red. M. Urbańska, Łódź 2014, s. 11–23.
 14. Painful experiences of woman’s life. „For Juliet’s end” by Franciszek Dionizy Kniaźnin, [w:] Doświadczenie, red. M. Urbańska, Łódź 2014, s. 95–107.
 15. Problemy edycji związane z przygotowywaniem wydania krytycznego czterech początkowych ksiąg liryków zawartych w „Poezjach Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”, Kwartalnik naukowo-
  -artystyczny „Quo vadis?” 2014, nr 2–4, s. 49–56.
 16. Zdrada, tęsknota, wzajemność — oblicza miłości w pasterkach Franciszka Dionizego Kniaźnina,
  [w:] Literackie i artystyczne konteksty miłości i erotyki, red. W. Pawlik-Kwaśniewska i D. Dźwinel, Toruń 2015, s. 69–80.
 17. Umizgi staruszka — o sielance „Chloe i Likas” Franciszka Zabłockiego, [w:] Starość i młodość w literaturze i kulturze, red. M. Kuran, Łódź 2016, s. 155–162.
 18. Od sławnego komediopisarza do proboszcza w wiejskim zaciszu — droga życia i twórczości Franciszka Zabłockiego — artykuł pozytywnie zrecenzowany i przyjęty do druku.
 19. Krajobraz polskiej Arkadii w sielankach Franciszka Dionizego Kniaźnina zamieszczonych w zbiorze „Erotyki” — artykuł pozytywnie zrecenzowany i przyjęty do druku.

Konferencje

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tekst-Tworzywo-Twórca, Łódź, 12 kwietnia 2011, referat: Relacje między poetą a tekstem — o wierszach funeralnych Franciszka Dionizego Kniaźnina zawartych w zbiorze „Erotyki”.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Mit upadku – mit postępu, Wrocław, 25 maja 2011, referat: Komedie Franciszka Zabłockiego jako przykład szerzenia myśli oświeceniowej, podejmowania polemiki z sarmatyzmem oraz kształtowania nowego wzorca osobowego wśród Polaków.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Skandal w kulturze. Tabu – trend – transgresja, Wrocław, 7 listopada 2011, referat: Róża, habit i żądze — skandal w powieści „Mnich” M.G. Lewisa.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pracowników i Studentów Codzienność oświeconych, Katowice, 15–16 listopada 2012, referat: Miłość, erotyzm i zabawa. O rozrywkach pasterskich w sielankach Franciszka Zabłockiego.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa Warsztaty Młodych Edytorów 2013, Rabka-Zdrój, 26–28 kwietnia 2013, referat: Odmiany tekstu i problemy edycji wybranych sielanek Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 6. Studencko-doktorancka konferencja naukowa Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Łódź, 24–26 maja 2013, referat: „Jać tylko w jednej ulubionej żyłem. Umarła! Wszystko straciłem” — o miłości i śmierci w „Żalach Orfeusza nad Eurydyką” Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 7. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Miłość, erotyka, pornografia w literaturze, kulturze i sztuce, Toruń, 6–7 czerwca 2013, referat: Zdrada, tęsknota, wzajemność — oblicza miłości w pasterkach Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa XII Warsztaty Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 28–30 marca 2014, referat: Kilka słów o przygotowywanym wydaniu krytycznym czterech początkowych ksiąg liryków zawartych w „Poezjach Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych”.
 9. Studencko-doktorancka konferencja naukowa Starość i młodość w literaturze i kulturze, Łódź, 23–25 maja 2014, referat: Umizgi staruszka — o sielance „Chloe i Likas” Franciszka Zabłockiego.
 10. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Homo peregrinus, Łódź, 5–6 grudnia 2014, referat: Marzenia o podniebnej podróży —„Balon” Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 11. Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Tekst, pretekst, paratekst, Łódź, 16 maja 2015, referat: Kolacjonowanie przekazów wierszy Franciszka Dionizego Kniaźnina na podstawie wybranych liryków zawartych w autografie poety — dylematy edytorskie.


Pełnione funkcje

 • Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego UŁ.
 • Sekretarz Koła Naukowego Edytorów UŁ.