dr Monika Urbańska

Drodzy Państwo, w semestrze zimowym zapraszam w poniedziałki w tygodniach A o godz. 8.30-10.00, w tygodniach B o godz. 10.00-11.30 do p. 3.88.