Dr Mateusz Poradecki

mateusz.poradecki@uni.lodz.pl

Tytuł magistra filologii polskiej uzyskał w 1999 roku, po ukończeniu studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy magisterskiej brzmiał Dwa światy fantastyczne — Tolkien i Sapkowski. Próba porównania. Promotorem był Prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski. W trakcie studiów ukończył Specjalizację Edytorską oraz fakultatywnie uczestniczył także w zajęciach w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Stanisława Łabęckiego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Po zakończeniu studiów prowadził zajęcia w ramach godzin zleconych na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Edytorstwa, z zakresu: typografia, skład komputerowy, edytory tekstowe, informatyka.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymał na podstawie rozprawy zatytułowanej Obraz władzy w polskiej literaturze fantasy na przełomie XX i XXI wieku. Promotorem dysertacji była Prof. dr hab. Barbara Wolska, a publiczna obrona miała miejsce we wrześniu. 2007 roku.

Od 1 lutego 2003 roku był zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze Edytorstwa (początkowo w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski) Wydziału Filologicznego UŁ. W listopadzie 2007 r został zatrudniony w Katedrze Edytorstwa na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z zakresu składu komputerowego oraz autorski wykład: Typografia, realizuje ponadto własne zainteresowania naukowe w ramach zajęć jak np. Podstawy grafiki wydawniczej oraz z literatury współczesnej. Od października 2008 r. jest opiekunem Koła Naukowego Edytorów założonego przy Katedrze Edytorstwa.

Od 2000 r. jest właścicielem i dyrektorem Wydawnictwa Biblioteka. Współpracuje m.in. z: Domem Literatury w Łodzi, Wydawnictwem Naukowym PWN, Wydawnictwem Lekarskim PZWL w Warszawie, Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Kreowania Liderów, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Wydawnictwem Expert, Międzynarodową Szkołą Menedżerów w Łodzi, Papier-Service w Łodzi, Teatrem Nowym, Teatrem Jaracza, Wydziałem Filologii Polskiej i Wydziałem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, The British Council w Warszawie, Stowarzyszeniem Polsko–Francuskim Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Kształcenia Menedżerów w Łodzi, Oficyną Naukową w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, Okręgową Izbą Lekarską, Polska Akademią Rachunkowości.

Jest autorem projektów typograficznych i graficznych ponad 200 książek, współpracował przy wydaniu ponad 300 książek. Zajmuje się także projektowaniem okładek książek (ponad 60 projektów) oraz drukiem reklamowym. Na stałe współpracuje z redakcjami czasopism naukowych, m.in. „Folia Oeconomica”, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, „Annales. Ethics in Economic Life”, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” i „Logopaedica Lodziensia”.

Zainteresowania

Literatura fantasy i sf; problematyka władzy, polityki oraz stosunków społecznych i rasowych w literaturze; typografia, wzornictwo wydawnicze; jazz, relacyjne bazy danych.

Publikacje

Książki

Mateusz Poradecki, Władza w polskiej literaturze fantasy. Officyna, Łódź 2009.

Redakcja naukowa

 1. Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki przy współpracy Marty Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 2. Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red.  Marta Szymor-Rólczak przy współpracy  Mateusza Poradeckiego, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Artykuły

 1. Mateusz Poradecki, Światy i przyroda w literaturze fantasy — na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego, „Folia Litteraria Polonica”, nr 7/2005, Łódź 2005.
 2. Mateusz Poradecki, Społeczne i rasowe relacje w obliczu wojny w prozie Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego, „Literaturoznawstwo”, Seria I, zeszyt 2, nr 40/2003. Łódź 2003.
 3. Mateusz Poradecki, Świat Tolkiena vs Sapkowskiego, http://www.polonica.ru/node/293, 2003.
 4. Mateusz Poradecki, Nowoczesny cykl wydawniczy. Założenia modelowe, [w:] Rozmaitości warsztatowe, seria Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich, tom II, red. Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 267–288.
 5. Mateusz Poradecki, Wykorzystanie linii pisma w projektowaniu książki, [w:] Wyzwania współczesnego edytorstwa, red. Katarzyna Bugryn-Kisiel, Wrocław 2010.
 6. Mateusz Poradecki, Wstęp, [w:] Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 7. Mateusz Poradecki, Między Wschodem i Zachodem. Yeskova czytanie Tolkiena, [w:] Władca, władza, literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. Mateusz Poradecki, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 8. Mateusz Poradecki, ABO -> KMB: projekt z zasadami i pod prąd, czyli jak powstawała książka Achille Bonito Olivy o rzeźbach Krzysztofa M. Bednarskiego (i nie tylko), [w:] tekst, tworzywo, twórca, red. Justyna Niedbała, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Beata Prokopczyk, Joanna Rozwandowicz, Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 9. Mateusz Poradecki, Szlakiem hobbitów i Wiedźmina. Podróże w literaturze fantasy [w:] Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. Jolanta Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Bałystok 2012.
 10. Mateusz Poradecki, Trail of The Hobbit and The Witcher. Travel in fantasy literature. [w:] Literackie obrazy podróży, red. Monika Urbańska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
 11. Mateusz Poradecki, Elfy i krasnoludy — adaptacje tolkienowskich ras [w:] „Biblioteka postcriptum polonistycznego”, t. 5 Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. Wioletta Hajduk-Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2015.

Inne

 1. Mateusz Poradecki, Pierścień Nibelunga… a sprawa pewnego hobbita [w:] Złoto RenuProgram opery, The Metropolitan Opera New York & Filharmonia Łódzka, Łódź 2010.
 2. Mateusz Poradecki, Wstęp, [w:] Cezary Szczepaniak, Powiew wiary, Moja modlitwa, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 3. Mateusz Poradecki, Posłowie, [w:] Cezary Szczepaniak, Podszepty wyobraźni, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2011.
 4. Mateusz Poradecki, Od wydawcy, [w:] Jadwigi Dörr — Poezja z wyboru. Śladem recepcji, red. Barbara Jedynak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2011.
 5. Mateusz Poradecki, Posłowie, [w:] Cezary Szczepaniak, Pytania i brak odpowiedzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2012.
 6. Dariusz Zalega, Moja IV RP, red. Mateusz Poradecki, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013.

Portfolio