dr Karolina Goławska-Stachowiak

Konsultacje w sesji poprawkowej: wtorek (12.02) godz. 17.00–18.30, pok. 3.87

Konsultacje w semestrze letnim: poniedziałki godz. 17.00–18.30, pok. 3.87