dr Joanna Raźny

Adiunkt

joanna.razny@uni.lodz.pl

W 1994 roku ukończyłam filologię polską na UŁ (specjalizacja nauczycielska), a w roku 1997 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych UŁ (sekcja języka francuskiego). W latach 1995–1998 byłam słuchaczką studium doktoranckiego UŁ, następnie zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskałam w 2004 roku – na podstawie rozprawy Twórczość Wacława Grubińskiego. W kręgu zależności i fascynacji, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Pusza. Pracowałam jako adiunkt kolejno w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ (2004–2007), Katedrze Literatury i Tradycji Oświecenia UŁ (2007–2013), Katedrze Oświecenia i Literatury Stosowanej UŁ (2013–2015) oraz Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ (2015/2016). Jestem absolwentką studiów podyplomowych Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego IBL PAN (2017/2018). Od roku 2018 należę do zespołu Pracowni Edytorstwa UŁ.

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje zainteresowania naukowe obejmują literaturę polską od XVIII do XX wieku, a w tym obszarze m.in. twórczość epigonów i polemicznych kontynuatorów „przybyszewszczyzny”. Ważny nurt prowadzonych badań stanowią projekty z zakresu przekładu naukowego i artystycznego, krytyki tekstu, dziejów literatury francuskiej przełomu XIX i XX wieku oraz jej recepcji w Polsce. Nurtem nowym, dopiero rozpoznawanym, jest problematyka „długiego trwania” intelektualnego dziedzictwa oświecenia, rozpatrywana w kontekście myśli filozoficznej współczesnych przedstawicieli French Theory: Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego.

Spis publikacji

 EDYCJE KRYTYCZNE

 Stéphanie Félicité de Genlis, Cudowny szafir, czyli talizman szczęścia. Powiastka wschodnia. Przeł. i oprac. [oraz poprzedziła wstępem] Joanna Raźny. Aneksem opatrzył Wiesław Pusz. Łódź: Oficyna Wydawnicza Tercja, 2008, ss. 62 (edycja dwujęzyczna).

 Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie. Przeł. z francuskiego, przedmową i przypisami opatrzyła Joanna Raźny. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2009, ss. 82 (edycja dwujęzyczna).

UDZIAŁ W EDYCJACH KRYTYCZNYCH (PRZEKŁAD, OPRACOWANIE TEKSTÓW)

 Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880-1914. Antologia przekładów. Pod red. Tomasza Kaczmarka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss. 256. Dodruk: 2014. (Tu przekład i oprac. tekstu: Nelly Roussel, Dlaczego one chodzą do kościoła. Komedia w jednym akcie, s. 93-105, przedr. zmien.)

 „Farsy i moralitety” Octave’a Mirbeau. Francuski teatr anarchistyczny. Red. i oprac. Tomasz Kaczmarek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, ss. 358. (Tu przekład i oprac. tekstów: Stare małżeństwa. Komedia w jednym akcie, s. 111-146; Epidemia. Farsa w jednym akcie, s. 147-196, przedr. zmien., przejrz. i uzup.; Kochankowie. Sainete w jednym akcie, s. 197-226.)

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury mieszczańskiej. Pod red. Tomasza Kaczmarka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, ss. 356. (Tu przekład i oprac. tekstu: Lucien Descaves i René Vergught, Trzewiki. Scena sądowa oparta na noweli Luciena Descaves’a, s. 313-331.)

ARTYKUŁY NAUKOWE

Bohater opowiadań Ludwika Stanisława Licińskiego – „Z pamiętnika włóczęgi”. „Prace Polonistyczne”, seria LIII, 1998, s. 119-157.

Zapomniany „Mistrz słowa”. O życiu i twórczości Wacława Grubińskiego. „Prace Polonistyczne”, seria LIV, 1999, s. 107-132.

Modernistyczny okres twórczości Wacława Grubińskiego. Pod patronatem Przybyszewskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 6, 2003, s. 189-218.

W kręgu alkowy. O międzywojennej twórczości Wacława Grubińskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 8, 2006, s. 263-278.

O emigracyjnych losach Wacława Grubińskiego. „Pamiętnik Literacki” XCVII, 2006, z. 4, s. 239-249.

 O „Leninie” Wacława Grubińskiego. W: Dramat w historii, historia w dramacie. Pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry, przy współprac. Ewy Łubieniewskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 170-178.

Wacława Grubińskiego gry z odbiorcą (na przykładzie „szkicu do noweli” „Pan Barnaba, Maciuś, panicz i piernik”). „Prace Polonistyczne”, seria LXIV, 2009, s. 217-222.

Wacław Grubiński – szkic do portretu. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4, 149-174.

Paradoksy rewolucji. O jednoaktówce „Domino Madame du Barry” Wacława Grubińskiego. „Prace Polonistyczne”, seria LXV, 2010, s. 195-206.

Czy rewolucja musi pożreć swoje dzieci? Wybrane aspekty antyrewolucyjnego światopoglądu Wacława Grubińskiego (na przykładzie komedii „Lenin”). „Prace Polonistyczne”, seria LXVI, 2011, s. 253-271.

Paradoksy rewolucji. O jednoaktówce „Domino Madame du Barry” Wacława Grubińskiego. W: Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI. Red. nauk. Mateusz Poradecki, współprac. Marta Szymor-Rólczak. Łódź: Katedra Edytorstwa UŁ, 2011, s. 145-151, przedr. zmien. przejrz. i uzup.

Być w mniejszości, być mniejszością (projekt międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej). „Prace Polonistyczne”, seria LXXI, 2016, s. 189-208.

Wątki podróżne w twórczości powieściowej Włodzimierza Perzyńskiego (na przykładzie „Wiosny”). W: Być w mniejszości, być mniejszością. Red. nauk. Joanna Raźny, Tomasz Kaczmarek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, ss. 20 [w druku].

PRACE TRANSLATORSKIE

 Przekłady naukowe

 [Przeł. z francuskiego, oprac. i opatrzyła przypisami:] Jacques Chaplain, [rec.:] Emmanuel Desurvire, „Karol Edmund Chojecki, polski patriota, podróżnik, żołnierz, poeta, dramaturg, powieściopisarz, publicysta, bibliotekarz…” Lulu. Com, 3 tomy, grudzień 2011 – styczeń 2012, ss. 1300. „Prace Polonistyczne”, seria LXVIII, 2013, s. 189-204.

[Przeł. z francuskiego i oprac.:] Jacques Chaplain, [nota o książce:] Emmanuel Desurvire, „Karol Edmund Chojecki, polski patriota, odkrywca, żołnierz, dramaturg, powieściopisarz, publicysta, bibliotekarz…”. „Prace Polonistyczne”, seria LXIX, 2014, s. 223-225.

  1. Przekłady literackie

[Przeł.:] Stéphanie Félicité de Genlis, Cudowny szafir, czyli talizman szczęścia. Powiastka wschodnia. „Prace Polonistyczne”, seria LXII, 2007, s. 171-191.

[Przeł.:] Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie. „Prace Polonistyczne”, seria LXIII, 2008, s. 161-208.

[Przeł. i oprac., poprzedziła mottem w wyborze i przekładzie własnym:] Nelly Roussel, Dlaczego one chodzą do kościoła. Komedia w jednym akcie. „Czytanie Literatury” 2012 nr 1, s. 293-303.

INNE PUBLIKACJE

[Nota o autorce:] Nelly Roussel. „Czytanie Literatury” 2012 nr 1, s. 421-422.

PRACE REDAKCYJNE

 Redakcja: „Prace Polonistyczne. Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia”, seria LXVIII, 2013, red. nacz. Wiesław Pusz, red. językowa tomu: Joanna Raźny, Marta Szymor-Rólczak, oprac. techniczne: Marta Szymor-Rólczak, Agnieszka Stasińska, wyd. ŁTN, Łódź 2013, ss. 240.

 Redakcja: „Prace Polonistyczne. Talent i umiejętności w literackiej potrzebie”, seria LXIX, 2014, red. nacz. Wiesław Pusz, red. nauk. tomu: Marzena Karwowska, red. językowa tomu: Marta Szymor-Rólczak, Joanna Raźny, oprac. techniczne: Marta Szymor-Rólczak, wyd. ŁTN, Łódź 2014, ss. 240.

Redakcja: „Prace Polonistyczne. Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Wiesławowi Puszowi”, seria LXXI, 2016, red. nacz. Marzena Karwowska, red. językowa tomu: Marta Szymor-Rólczak, Lidia Ignaczak, Marzena Karwowska, Joanna Raźny, Katia Vandenborre (native speaker), oprac. techniczne: Marta Szymor-Rólczak, wyd. ŁTN, Łódź 2016, ss. 278.

Być w mniejszości, być mniejszością. Red. nauk. Joanna Raźny, Tomasz Kaczmarek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, ss. 350 [w druku]

POPULARYZACJA WIEDZY

Udział w audycji PR II:  Opowieści po zmroku: Wacław Grubiński – od Przybyszewskiego po Lenina. Emisja: 15.05.2017, godz. 21;30.

.https://www.polskieradio.pl/8/2384/Artykul/1764998,Waclaw-Grubinski-Od-Przybyszewskiego-po-Lenina