Prace studentów

Zapraszamy do zapoznania się z galerią prac egzaminacyjnych naszych studentów. Pod galerią znajduje się pomoc dydaktyczna — przygotowana przez dr Martę Szymor-Rólczak prezentacja podpowiadająca, jak przygotować się do egzaminu ze Specjalizacji Edytorskiej.