Archiwum autora: Mateusz Poradecki

Obchody Jubileuszu 70 rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Profesor dr hab. Barbary Wolskiej

Uroczystość wręczenia przez Dr hab. Bożenę Mazurkową
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dedykowanej Jubilatce publikacji Czytanie Naruszewicza

27 stycznia odbyło się w Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego uroczyste spotkanie
inaugurujące obchody jubileuszu 70 rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Profesor dr hab. Barbary Wolskiej.

Czytaj dalej