Archiwum autora: Anna Petlak

Dr Anna Petlak

anna_petlak@interia.pl

Publikacje książkowe

 1. Anna Petlak, Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie
  w XIX wieku
  , Łódź 2008.

Artykuły naukowe

 1. Anna Petlak, Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 6, 2003, s. 133–144.
 2. A. Petlak, Z przejawów zainteresowań bajkami Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku. „Czytanka” Markijana Szaszkewicza, „Prace Polonistyczne”, seria LXII, 2007,
  s. 51–66.
 3. Anna Petlak, współaut. Monika Urbańska, Edycje krytyczne pisarzy polskiego Oświecenia, w: Kalejdoskop Nauki. Przegląd wybranych projektów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe w Polsce, Warszawa 2007, s. 37.
 4. [współaut.] A. Naruszewicz, Sielanki, seria Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego, t. 2, Łódź 2007; w tomie tym: A. Naruszewicz, Sielanka I XI, oprac. Anna Petlak.